Reseller aanvraag

Welkom bij Ingram Micro B.V. Wij stellen uw interesse in onze organisatie zeer op prijs.

Ingram Micro B.V. is een distributeur/groothandelaar. Vanwege diverse verplichtingen die wij zijn aangegaan met onze huidige klanten en leveranciers, verkopen wij onze producten alleen aan wederverkopers.

Om aan uw wens te voldoen u als klant in te schrijven, verzoeken wij u een aantal vragen te beantwoorden en de benodigde documenten naar ons toe te sturen. Wij attenderen u erop dat uw hoofdactiviteit dient te bestaan uit de doorverkoop van de door Ingram Micro B.V. te koop aangeboden producten en/of diensten. Dit dient te blijken uit de bedrijfsomschrijving in uw uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 
Bent u van plan de goederen die u via Ingram Micro aanschaft door te verkopen?
Nee:     Ja: